Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
curllss
4403 f4ff 390
„Wódka mi smakowała. Nareszcie znalazłam swój trunek.
Nie miała określonego smaku i spływała gładko do żołądka
jak nóż połykacza noży,
dodając mi animuszu
i boskiej pewności siebie.”
Reposted fromcenturylove centurylove viadiedrunk diedrunk
curllss
-Dałbyś jej 3 szansę?
-Tak.
-Ale przecież 2 razy tak bardzo Cię zraniła..
-Tak to prawda, ale jest jeszcze coś.
-Co takiego?
-Kocham ją. Kocham ją tak bardzo,że dałbym wsadzić sobie sztylet w
serce po raz trzeci dla chociażby kilku chwil, które podarowałaby tylko dla mnie.
curllss
Szczerość to nacisnąć enter, gdy chcesz wcisnąć backspace.
— szczerość na miarę XXI wieku, heh
Reposted fromobliviate obliviate viairacundia iracundia
curllss
4926 9aec 390
Reposted fromideologie ideologie viairacundia iracundia
curllss

Uwielbiam Twój zawstydzony uśmiech, chowające się oczy i rumieńce na policzkach, kiedy do mnie mówisz.

— mowdomniedalej
Reposted frommowdomniedalej mowdomniedalej viairacundia iracundia
curllss
A najbardziej to mi smutno kiedy spotykam te podłe rury, które  mają nogi do nieba. A ja takie dobre serduszko, a nóżki pultaśne.
Reposted frommiedzy-nami miedzy-nami viairacundia iracundia
curllss
6650 410f 390
Reposted frommarrcin marrcin viaarienaitsuno arienaitsuno
curllss
3750 6d13 390
:)
curllss
6556 6dae 390
curllss
4485 7c05 390
to by było na tyle.
curllss
curllss
5982 90d9 390
Reposted fromamator amator viaJurysekTygrysek JurysekTygrysek
curllss
5236 1d48 390
Reposted fromaguuu aguuu viaJurysekTygrysek JurysekTygrysek
curllss
5283 c54c 390
Reposted fromnawrocka nawrocka viaJurysekTygrysek JurysekTygrysek
curllss
curllss
6668 16e8 390
Leo Torres
Reposted frompapaja papaja viaJurysekTygrysek JurysekTygrysek
curllss
curllss
6297 b36d 390
I love that photo. His smile, that smile ;) It's just wonderful how full of joy he is ;)
curllss

To było straszne, bo naprawdę, zginęłabym za Ciebie. Kocham cię. Kocham cię tak mocno, że to mnie dobija.

— Skins, Naomi do Emily
Reposted fromnibyniic nibyniic viaultrafioletowa ultrafioletowa
curllss
Wiesz, jak trudno przyznać, że się kogoś potrzebuje?
— beautiful ♠ monster.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl